ยาเพร็พ (PrEP)

ยา PrEP (ยาเพร็พ)คืออะไร ?

               ยาเพพร็พ (PrEP) ย่อมาจาก Pre-Expossure Prophylaxis   จะรับประทานก่อนการมีภาวะเสี่ยง โดนรับประทานวันละ 1 ครั้ง

 

จะรู้ได้อย่างไรว่ากินยา PrEP แล้วมีอาการแพ้ยา ?

               ตามปกติโอกาสที่จะแพ้ยา PrEP นั้นน้อยมาก แต่ถ้ามีอาการผิดปกติหลังจากรับประทานยา เช่น คันตามตัว  ปากบาม  ตัวบวม หนังตาบวม เป็นผื่น 

ให้หยุดยา และติดต่อกับแพทย์ผู้ที่รับปรึกษาจ่ายยาให้ท่าน โดยด่วน  

 ยาเพร็พ (PrEP) ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้แค่ไหน ?

               ยาเพร็พ (PrEP)  สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ประมาณ 90 % ถ้ารับประทานยาถูกวิธีและสม่ำเสมอ

   

ยาเพร็พ (PrEP) ป้องกันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้หรือไม่ ?

             ยาเพร็พ (PrEP) ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นได้ (เช่น โรคเริม  โรงหนองใน โรคซิฟิลิส  โรคแผลริมอ่อน)

             เวลามีเพศสัมพันธ์ยังต้องใช้ถุงยางอนามัย

 

การกินยาเพร็พ (PrEP) มีกี่แบบ และรับประทานอย่างไร ?

             1. แบบทุกวัน (Daily) : กิน 1 เม็ด(ในเวลาใกล้เคียงกัน)ก่อนมีเพศสัมพันธ์ 7 วัน รับประทานติดต่อกัน 30 วัน 

                                                     เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสียงเป็นประจำ หรือไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่จะเกิดความเสี่ยงได้

             2.แบบตามต้องการ (On demand) : เป็นการรับประทานแบบ 2 : 1 : 1 (เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถวางแผนเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ได้)

                              2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์         2 – 24  ชั่วโมง

                              1 เม็ด หลังับประทานครั้งแรก       24  ชั่วโมง

                               1 เม็ด หลังับประทานครั้งแรก       48  ชั่วโมง

 

ยา PrEP ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาใด ?

               ยา PrEP ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาที่ขัดขวางการดูดซึมยา PrEP เช่น ยาเคลือบกระเพาะอาหาร , ยาที่มีส่วนผสมของแคลเซียมและธาตุเหล็ก

 

ยา PrEP สามารถใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้หรือไม่ ?

               ยา PrEP สามารถใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ได้  แต่ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนตัดสินใจเริ่มยา

Scroll to Top